Browsing Category

Cộng Đồng Game

Câu nói của Warwick

Cùng với nhau Blog Game Zathong học những câu nói của Warwick khi Cấm / Chọn, di chuyển và giao tranh trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Những câu nói khi chọn Warwick "Máu chảy ... tất cả đều chạy." "Máu ...
Read More...

Câu nói của Zac

Cùng với nhau Blog Game Zathong học những câu nói của Zac khi Cấm / Chọn, di chuyển và giao tranh trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Zac Những câu nói khi chọn Zac "Tôi được tạo ra cho điều này ... theo
Read More...