Câu nói của Warwick

Cùng với nhau Blog Game Zathong học những câu nói của Warwick khi Cấm / Chọn, di chuyển và giao tranh trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Những câu nói khi chọn Warwick "Máu chảy ... tất cả đều chạy." "Máu ...

Câu nói của Zac

Cùng với nhau Blog Game Zathong học những câu nói của Zac khi Cấm / Chọn, di chuyển và giao tranh trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại Zac Những câu nói khi chọn Zac "Tôi được tạo ra cho điều này ... theo

Câu nói của Gragas

Cùng với nhau Blog Game Zathong học những câu nói của Gragas khi Cấm / Chọn, di chuyển và giao tranh trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Gragas Những câu nói khi chọn Gragas "Nếu bạn đang mua, tôi sẽ

Câu nói của Sylas

Cùng với nhau Blog Game Zathong học những câu nói của Sylas khi Cấm / Chọn, di chuyển và giao tranh trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại . Sylas Những câu nói khi chọn Sylas "Không còn lồng nữa!" "Không

Tướng dc liên quân là gì

DC sẽ khá quen thuộc với những bạn thích đọc truyện tranh về siêu anh hùng. Ngày nay, DC cũng xuất hiện rất nhiều trong game Liên Quân Mobile với việc hóa thân thành các siêu anh hùng làm tướng trong game. Vây! DC là gì? “DC”