Tướng Liên Bang Cờ Liên Quân

lắng nghe-niềm tin-đồng-liên-quan

Tướng nghề Liên Minh trong Liên Minh Huyền Thoại với khả năng tăng tốc độ đánh của tất cả các tướng trong đội. Chỉ số này tăng theo số lượng tướng của Liên đoàn hiện có trên bàn cờ, cụ thể như sau:

  • Đủ 2 tướng: Tăng 20% ​​tốc độ đánh
  • Cả 3 tướng: Tăng 35% tốc độ đánh

Danh sách các tướng của Liên minh Cờ Liên minh

Trang bị cho tướng Liên minh Cờ liên quân

Nhận xét của các Tướng lĩnh Liên đoàn Cờ của Liên đoàn.

  • Thuận lợi: Thiệt hại lớn.
  • Khuyết điểm: Máu yếu.
  • Quầy tính tiền: Người chặn
  • Đã khắc phục: Nhà ảo thuật

🖤 Xem Top 10 Bài Mới Nhất

Xem thêm nhiều bài mới tại : Liên Quân Mobile