Các kiểu khung trang trí tiểu sử Facebook cực kỳ đẹp mắt

Trên tường Facebook của một số cá nhân, bạn có nhận thấy rằng họ thường có các đường viền trang trí xung quanh phần tiểu sử của trang FB của họ không? Thao68 Tôi chắc rằng, có khá nhiều bạn tò mò muốn tìm hiểu và biết họ làm như thế nào đúng không?

Đó là Khung trang trí hồ sơ Facebookvới nhiều hoa văn và hình dạng nó sẽ giúp phần giới thiệu của bạn sẽ ấn tượng hơn bao giờ hết.

Mẫu khung trang trí hồ sơ Facebook cá nhân

Với hơn 100 mẫu khác nhau, những khung trang trí này sẽ giúp Tiểu sử Facebook Của bạn sẽ bắt mắt hơn bao giờ hết.

.❀。 • * ₊ °。 ❀ °。

°。 °

°。 °

.❀。 • * ₊ °。 ❀ °。

⌌⊱⇱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊰⌍

⌎⊱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⇲⊰⌏

. • ° ✿ ° •.

° •. . • °

• ° + ° •

° • + • °

┎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┒

┖┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┚

╔ incrytime

╚ incrytime

┌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┐

└╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┘

╭──────────╮

╰──────────╯

╔⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╗

╚⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╝

———————————————

———————————————

° • ♔ • °

° • ♔ • °

╔ incry

╚ incry

???? ღ ೋ ppers áy

???? ღ ೋ ppers áy

━━━━━━━━┛ ✠ ┗━━━━━━━━

━━━━━━━━┓ ✠ ┏━━━━━━━━

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

S

S

╔trepperspris ° ∴, * ⋅✲pperspris 〖✰〗 đập

╚trepperspris ° ∴, * ⋅✲pperspris 〖✰〗 đập

╔ incrytime

╚ incrytime

╓ incrytime ☆ ☆

╙ incrytime ☆ ☆

╒◖ máy nén khí

,

,

╘◖ máy nén khí

╭⋟───────────────────────╮

✦✧✦✧

╰───────────────────────⋞╯

*。 ☆。

★ 。\ | /。★

★。 / | 。。 ★

*。 ☆。

┏━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┓

┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛

╔TERM━────━▒ ۞ ▒━ ▒━─── ━ ━T

╚TERM━────━▒ ۞ ▒━ ▒━─── ━ ━T

❉ ╤╤╤╤ ✿ ╤╤╤╤ ❉

❉ ╧╧╧╧ ✿ ╧╧╧╧ ❉

╭ ╮

╰ ╯

┏━━━✦❘ ༻ ༺ ❘✦━━━┓

┗━━━✦❘ ༻ ༺ ❘✦━━━┛

╓┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╖

╙┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╜

┌┄◦◡◦┄◦◡◦┄┐

┖┄◦◠◦┄◦◠◦┄┚

???? ⋅ ???? ⋅

???? ⋅ ???? ⋅

┴┈┈┈┈ ■ ┈┈┈┈┴

┬┈┈┈┈ □ ┈┈┈┈┬

━━━━━━━━━ ▲ ━━━━━━━━━

━━━━━━━━━ ▼ ━━━━━━━━━

▕▔▔▔▔▔▔▿▔▔▔▔▔▔▏

▕▵▏

▛▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝ ▜

▙ ▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▟

| Pperspriselvepris domainsboardsboardsboardsboardsboards | ╾╮

| Pperspriselvepris domainsboardsboardsboardsboardsboards | ╾╯

PpersNG

╘4

╱ ╲

╲ ╱

┏┘ ⊆ ♠ ⊇ └┓

┗┐⊆ ♠ ⊇┌┛

┏ ━━┅━━━┅━━ ┓

┗ ━━┅━━━┅━━ ┛

⇘ ⇙

⇗ ⇖

——————–––––––— \

\ –––––———————–– /

●  12,24. ๑⇩⇩๑ # @ .V ● ●

●  12,24. ๑⇧⇧๑ # @ .V ● ●

-ˋˏ *. ·: · .⟐. ·: ·. * –

-ˋˏ *. ·: · .⟐. ·: ·. * –

┍━━━━ »•» ???? «•« ━━━━┑

┕━━━━ »•» ???? «•« ━━━━━┙

┌─────━┿─────── ┐

└─────━┿─────── ┘

• ~ ❉᯽❉ ~ • ─────◥

• ~ ❉᯽❉ ~ • ─────◢

• ╔

• ╚

– ° —✞ — ✞ — ✞— ° -╮

– ° —✞ — ✞ — ✞— ° -╯

◢✥◣

◥✥◤

⋰ ⋱

⋱ ⋰

╱╲❀╱╲╱╲❀╱╲╱╲❀╱╲

╲╱❀╲╱╲╱❀╲╱╲╱❀╲╱

⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

● ╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮ ●

━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━

● ╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯ ●

↱ ↰

↳ ↲

╔⏤⏤⏤⏤╝❀╚⏤⏤⏤⏤╗

╚⏤⏤⏤⏤╗❀╔⏤⏤⏤⏤╝

◞┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◟

◝┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◜

◤◢◣◥◤ ◢◣ ◆ ◢◣◥◤◢◣◥

◣◥◤◢◣ ◥◤ ◆ ◥◤◢◣◥◤◢

┈ ┈ ┈ ⋞ ⟨⏣ ⋟ ┈ ┈

━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ○ ◦━◦ ○ ○ ◦━

. • ´ * ¨` * • ✿ • * `¨ *` • .¸✯

• ❅──────✧❅✦❅✧───────❅ •

• ° • • ° • áy ét ét

° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l °

° »。« ° ╳

??????????????????????????????????????????????? ?????????

▢▢▢

S

I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢ ….. I͢. ….

◦◦, `° .✽✦✽.◦.✽✦✽. °`, ◦◦

● ◉ ◎ ◈ ◉ ●

➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶

≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡

───✱ * .。:。 ✱ * .:。 ✧ * .。 ✰ *.:。 ✧ * .。:。 * .。 ✱ ───

─── ・。 ゚ ☆: * .☽. *: ☆ ゚. ───

– – – –

° ˖✧✿✧˖ ° ╞ Featelve

…. :::: ** • ° ° • ** ::::….

** ✿❀ ○ ❀✿ **

° ——– ••• ——- ∆ °odas ——– ••• ——- ∆ °

∘₊✧──────✧₊∘

•: •. •: •. •: •: •: •: •: •: •: • ☾☼☽ •: •. •: •. •: •: •: •: •: •: •: •

——— • ♧ • • • ———

✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿… ✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿… ✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿

° ° ․┈┈┈┈

*。 • • *。 °。 * •

° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪

*. ° • ★ | • ° ∵ ∵ ° • | ☆ • °. *

»» ——————— ►

▂▃▅▇█▓▒░۩۞۩ ۩۞۩░▒▓█▇▅▃▂

· ·

· ¯ · ♩ ¸¸ ♪ · ¯ · ♫ ¸¸¸ ♬ · ¯ · ♩ ¸¸ ♪ · ¯ · ♫ ¸¸

 # ι trải nghiệm

♫ ♪ .ılılıll | ̲̅̅ ● ̲̅̅ | ̲̅̅ = ̲̅̅ | ̲̅̅ ● ̲̅̅ | llılılı. ♫ ♪

˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚˙ ༓ ༓ ˙˚˙ ༓ ༓ ˙˚

– ::: —— :: ——————-> ◇ <——————— :: —— ::: -

⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶

╞╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╡

≪ ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ≫

♧ ⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞ ♧

° ¤━━━¤ ° ¤━━━¤ ° ¤━━━¤

· ̊‧̥ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥‧̥ · ̊‧̍̊ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥ · ͙ * ̩̩͙˚̩̥̩̥ * ̩̩̥͙ · ̩̩̥͙ * ̩̩̥͙˚̩̥̩̥ * ̩̩͙‧͙ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥ · ̊‧̥ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥‧̥ · ̊‧̍̊

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

???????????? ???

┬┴┬┴┤┈┈┈┈┈┈┈┈├┬┴┬┴

| ×××××××××× | ×××××××××× |

☾ ⋆ * ・ ゚: ⋆ * ・ ゚: ⠀ * ⋆. *: ・ ゚ .: ⋆ * ・ ゚: .⋆

❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖ ❁

• ⋅⋅ • ⋅⊰⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅ ∙ ∘☽ ༓ ☾∘ ∙ • ⋅⋅⋅ • ⋅⋅⊰⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅

•• •• ✼

4 ppers ppers ☆ ╮ đập cám ☆

• ┈┈┈ •• ✦ ❤ •• ┈┈┈ •

• ······· ”.

_________________________________________

PpersNA

. • * •. • * •. • * •. • * •. • * •. • * •.

»» ————— ¤ ————- ««

───── ⋆⋅ ☆ ⋅⋆ ──────

——————————————— ✞

· · · ???? · ─────── · · ·

▂ ▃ ▄ ▅ █ █ █ █ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂ ▂

◈◈◈▣▣◈◈◈▣▣◈◈◈▣▣◈◈◈

⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼ ⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽

* ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚:

???? ღ ೋ──────────── @

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

❀⊱┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⊰❀

───── 〔✿〕 ──────── ─

━━━━━━。 ゜ ✿ ฺ ✿ ゜ 。━━━━━━

༛ ༛ ༛ ༛ ༺ ༻ ༛ ༛ ༛

•• •• ● •• ••

✧ · 12 12 .. # ▭ ▬ ▬ 12 12 12 12

•• ••

Ω ⋆ ★ ⋆ ⋆ đập

● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇

• ─────⋅☾ •

▅▄▃▂▃▄▅

• ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ★ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ •

· ❆ ·

S

█▒▒▒▒▒▒▒█ ◈ █▒▒▒▒▒▒▒█

S

▐░░░░░░░░░░░░░░░░▌

࿇ ω ω ươi

❖ ── ✦ ── 『✙ ─ ── ✦ ── ❖

❢◥ 12 12 12 ▬

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

█ ✪ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ✪ █

「₪」 ━━─━─━─━

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

◑ ━━━━━ ▣ ━━━━━ ◐

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

: *: ◇: *: ◆: *: ◇: *: ◆

╬╬ incrytime

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

❛ ━━━━━━ ・ ❪ ❁ ❫ ━━━━━━ ❜

•• ✎ •• 』

▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

: ۞: ••: ۞: ••: ۞: ••: ۞: ••: ۞:

✩̣̣̣̣̣ͯ┄ • ͙✧⃝ • ͙┄✩ͯ • ͙͙✧⃝ • ͙͙✩ͯ┄ • ͙✧⃝ • ͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ

»✜« ✜ »✜« ✜ »✜« ✜ »✜

llıllııllıllı

✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧

• ⋅⊰ ∙ ∘☽ ༓ ☾∘ ∙ ⊱⋅ • ⋅

Với khung tranh trang trí này, bạn sẽ thể hiện tiểu sử cá nhân của mình sẽ trở nên ấn tượng và thu hút hơn bao giờ hết.