ARK: Fjordur #09 – Lạc vào hang Rồng sa mạc, mình với Bảo định "chôm" vài trứng ai ngờ 😅

[ARK: Fjordur #09 – Lạc vào hang Rồng sa mạc, mình với Bảo định "chôm" vài trứng ai ngờ 😅


ARK: Fjordur #09 – Lạc vào hang Rồng sa mạc, mình với Bảo định “chôm” vài trứng ai ngờ 😅

Tên game mình đang chơi: ARK: Survival Evolved
Xem full danh sách video ARK Fjordur tại:

▶ Facebook:
▶ Instagram:
▶ Fanpage:
▶ Discord:

Chúc các bạn xem video vui vẻ. 👍😃

#ark #arksurvivalevolved #gameoffline

➪ Tags: #ARK #Fjordur #Lac #vao #hang #Rông #mac #minh #vơi #Bao #đinh #quotchômquot #vai #trưng #ngơ

➪ Keyword: game offline,ARK: Fjordur,ark,ark survival,Fjordur,ARK: Survival Evolved,game offline,game sinh tồn,game săn khủng long,rồng,wyvern