[Android] Ở Nhà 1 Mình


Nội dung: Bố bạn có chuyện đột xuất phải vắng mặt 1 đêm. Bạn ở nhà 1 mình với những thứ kỳ lạ bắt đầu diễn ra
Thời Lượng: Siêu ngắn
Lập Trình: Hoàng Lương Luật
Link Tải: https://luatsenpai.itch.io/onha1minh (không tải được thì dùng Uc Brower)
Ghi Chú: Đây là game đầu tay do mình lập trình nên nó ngắn và khá dễ. Lần sau mình sẽ cố gắng tốt hơn

Nguồn : Viêt Hóa Game