[Android] Forgotten Hill: Surgery Việt hóa

Nội Dung: Bạn thức dậy trong 1 bệnh viện xấu xí và kinh dị và bạn sắp phải trải qua 1 cuộc phẫu thuật gì đó mà bạn không hề biết và bạn cần tìm cách ra khỏi đây
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fmstudio.forgottenhillsurgery&hl=vi
Link Việt Hóa: https://drive.google.com/file/d/1T8xntxbVsG-72fzxoexyJt2zZJECSu1G/view
Việt Hóa Bởi: Hoàng Lương Luật

Nguồn : Viêt Hóa Game